Informacje przed sprawdzianem – klasa 2b

Klasa 2b – Sprawdzian: wtorek, 07 października 1. lekcja. dział “U schyłku średniowiecza”

Zamieszczam informacje o tym na co powinniście zwrócić szczególną uwagę przy tym dziale:

Uczeń:

- zna daty: 1374, 1385, 1409-1411, 15 lipca 1410, 1414-1418, 1444, 1453, 1440, 1454-1466,

- zna postacie historyczne: Jadwiga Andegaweńska, Władysław Jagiełło, książę Witold, Ulrich von Jungingen, Paweł Włodkowic, Mikołaj Trąba, Zawisza Czarny, Joanna d’Arc, Jan Hus, Władysław Warneńczyk, Iwan IV Groźny, Kazimierz Jagiellończyk, Jan Bażyński, Piotr Dunin,

- wskazuje związki rodzinne między Piastami, Andegawenami i Jagiellonami,

- charakteryzuje postanowienia unii w Krewie,

- wyjaśnia pojęcie „unia personalna”,

- charakteryzuje przyczyny wojny polsko-krzyżackiej z lat 1409-1411,

- ocenia znaczenie zwycięstwa spod Grunwaldu dla przebiegu wojny,

- wymienia postanowienia I pokoju toruńskiego,

- wskazuje na czym polegała wyjątkowość wystąpienia Pawła Włodkowica na soborze w Konstancji,

- charakteryzuje „dżumę” podając zasięg jej oddziaływania, przyczyny, czas oraz konsekwencje społeczne, gospodarcze oraz kulturowe,

- wyjaśnia jakie hasła głosił Jan Hus,

- wskazuje na okoliczności w jakich król Władysław III zyskał przydomek „Warneńczyk”,

- dostrzega w dacie 1453 r. cezurę oddzielającą średniowiecze od nowożytności,

- charakteryzuje przyczyny wojny trzynastoletniej,

- wymienia postanowienia II pokoju toruńskiego,

- na podstawie mapy lokalizuje Prusy Królewskie oraz Prusy Zakonne,

- wymienia przykłady polskich zabytków gotyckich,

- opisuje ołtarz Wita Stwosza,

- podaje przykłady sławnych absolwentów Akademii Krakowskiej, m.in. Paweł Włodkowic, Mikołaj Kopernik, Jan Długosz, Jan Ostroróg,

Przypominam, aby każdy posiadał uzupełniony zeszyt z notatkami, zadaniami domowymi oraz ćwiczeniami, które wykonujemy na lekcjach – będę je kontrolował.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Notatki z 3 października

Klasy 1abc Od rysunków naskalnych do alfabetu  Wersja pdf. Od rysunków naskalnych do alfabetu

Ważna informacja dla wszystkich klas 1. Proszę, aby na najbliższy wtorek (07 października) k a ż d y miał wydrukowany poniższy plik, który będzie nam potrzebny na lekcji powtórzeniowej.

Początki cywilizacji – materiały do lekcji powtórzeniowej

Wersja pdf. Początki cywilizacji – materiały do lekcji powtórzeniowej

Klasa 2 b Cywilizacje Ameryki  Wersja pdf Cywilizacje Ameryki

Klasa 2 d wkleja kartę pracy z lekcji powtórzeniowej

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Notatki z 30 września

Klasy 1abc Indie i Chiny  Wersja pdf. Indie i Chiny   Przypominam o sprawdzianie z rozdziału “Początki cywilizacji” – 10 października 2014.

Klasa 2b – wkleja kartę pracy z dzisiejszego tematu  Przypominam o sprawdzianie z rozdziału “U schyłku średniowiecza” – 7 października 2014

Klasa 2d W cieniu kościołów i zamków  Wersja pdf. W cieniu kościołów i zamków  Przypominam o sprawdzianie z rozdziału “Społeczeństwo średniowiecza” – 7 października 2014

Ważna informacja dla klasy 2d:

Proszę, aby na najbliższe zajęcia (piątek 03 października) k a ż d y miał wydrukowany poniższy plik – będzie on nam niezbędny do lekcji powtórzeniowej.

Społeczeństwo średniowiecza – materiały do lekcji powtórkowej

Wersja pdf. Społeczeństwo średniowiecza – materiały do lekcji powtórkowej

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Notatki z 26 września

Klasa 1abc   Starożytny Izrael  Wersja pdf. Starożytny Izrael

Klasa 2 b  Kultura późnego średniowiecza w Polsce   Wersja pdf: Kultura późnego średniowiecza w Polsce

UWAGA KLASA 2B!!!!

Proszę, aby na wtorek 30 września każdy z Was miał wydrukowany poniższy materiał. Będzie on nam niezbędny na lekcji powtórzeniowej, której celem będzie jak najlepsze przygotowanie Was do zbliżającego się sprawdzianu.

U schyłku średniowiecza – materiały do lekcji powtórzeniowej  Wersja pdf. U schyłku średniowiecza – materiały do lekcji powtórzeniowej

Klasa 2d Kultura i nauka wieków średnich   Wersja pdf. Kultura i nauka wieków średnich

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Notatki z 23 września

Klasa 1abc Piramidy, mumie i hieroglify Wersja pdf: Piramidy, mumie i hieroglify

Klasa 2b Wojna trzynastoletnia  Wersja pdf: Wojna trzynastoletnia SPRAWDZIAN Z DZIAŁU “U SCHYŁKU ŚREDNIOWIECZA” 7 PAŹDZIERNIKA 2014

Klasa 2d Kościół w średniowieczu  Wersja pdf: Kościół w średniowieczu

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Notatki z 19 września

Klasy 1abc: W Egipcie faraonów  Wersja pdf. W Egipcie faraonów  We wtorek kartkówka z trzech ostatnich lekcji.

Klasa 2b: Nowe potęgi w Europie Wschodniej  Wersja pdf. Nowe potęgi w Europie Wschodniej

Klasa 2d: Średniowieczne miasto i jego mieszkańcy Wersja pdf: Średniowieczne miasto i jego mieszkańcy   We wtorek kartkówka z trzech ostatnich tematów.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Notatki z 16 września

Klasy 1abc: Babilonia i Asyria  Wersja pdf: Babilonia i Asyria

Klasa 2b: Europa Zachodnia w XIV i XV wieku  Wersja pdf: Europa Zachodnia w XIV i XV wieku   Przypominam o piątkowej kartkówce z trzech ostatnich tematów.

Posted in Uncategorized | Leave a comment