Notatki z 10 lutego

Klasa 1 abc  Państwo Franków   Wersja pdf. Państwo Franków

Klasa 2 d Konflikty z Rosją i Turcją  Wersja pdf. Konflikty z Rosją i Turcją

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Notatki z 6 lutego

Klasa 2 b Kultura baroku i sarmatyzm   Wersja pdf. Kultura baroku i sarmatyzm

Zamieszczam dla Was Nacobezu przed sprawdzianem, który napiszecie 13 lutego  Wiek wojen – Nacobezu   Wersja pdf. Wiek wojen – Nacobezu

Klasa 2 d Początki rządów Wazów   Wersja pdf. Początki rządów Wazów

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Notatki z 3 lutego

Klasa 1 abc  Początki islamu  Wersja pdf. Początki islamu

Przypominam o piątkowym sprawdzianie ze starożytności. Materiał do nauczenia znajduje się w notatkach z 9 stycznia!

Klasa 2 d Monarchia absolutna we Francji  Wersja pdf. Monarchia absolutna we Francji

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Notatki z 30 stycznia

Klasa 1 abc Bizancjum Wersja pdf. Bizancjum

Klasa 2b Kryzys Rzeczypospolitej  Wersja pdf. Kryzys Rzeczypospolitej

Klasa 2d Angielska monarchia parlamentarna  Wersja pdf. Angielska monarchia parlamentarna

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Notatki z 27 stycznia

Klasa 2 b Potop szwedzki  Wersja pdf. Potop szwedzki

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Notatki z 23 stycznia

Klasa 2 b Powstanie kozackie  Wersja pdf. Powstanie kozackie

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Notatki z 20 stycznia

Klasa 2 b Konflikty z Rosją i Turcją Wersja pdf. Konflikty z Rosją i Turcją

Klasa 2 d Pierwsi królowie elekcyjni Wersja pdf. Pierwsi królowie elekcyjni

Posted in Uncategorized | Leave a comment