Notatki z 17 kwietnia

Klasa 1 abc Panowanie Bolesława Krzywoustego  Wersja pdf. Panowanie Bolesława Krzywoustego

Klasa 2 d Oświecenie w Rzeczypospolitej   Wersja pdf. Oświecenie w Rzeczypospolitej

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Notatki z 14 kwietnia

Klasa 1 abc Kryzys i odbudowa państwa Piastów  Wersja pdf. Kryzys i odbudowa państwa Piastów

Klasa 2 b Europa i Polska w czasach oświecenie – Nacobezu  Wersja pdf. Europa i Polska w czasach oświecenie – Nacobezu

Klasa 2 d Ostatni król elekcyjny  Wersja pdf. Ostatni król elekcyjny

Posted in Uncategorized | Leave a comment

“Annuntio vobis gaudium magnum” – Ogłaszam Wam radość wielką!;-)

Drodzy Moi,

Dopadło mnie wredne choróbsko, w związku z czym nie będzie nam dane spotkać się w najbliższy piątek, tj. 10 kwietnia. Wiem, wiem – jesteście niepocieszeni. Uwierzcie mi – ja też:P

Ważna informacja dla klasy 2B – mimo że wypadnie nam jedna lekcja, sprawdzian zapowiedziany na 17 kwietnia jest nadal aktualny!

Miłośnicy łaciny z kółka historycznego, żeby się nie nudzili i nie usychali z tęsknoty za językiem starożytnych Rzymian mają zadanie domowe: odszukać skąd pochodzą słowa przytoczone przeze mnie w tytule tego postu!

Have fun!;-)

TK

Posted in Uncategorized | 5 Comments

Notatki z 31 marca

Klasa 1 abc Państwo Bolesława Chrobrego  Wersja pdf. Państwo Bolesława Chrobrego

Klasa 2 b Oświecenie w Rzeczypospolitej  Wersja pdf. Oświecenie w Rzeczypospolitej

Klasa 2 d Rzeczpospolita za panowania Wettinów  Wersja pdf. Rzeczpospolita za panowania Wettinów

Posted in Uncategorized | 3 Comments

Notatki z 27 marca

Klasa 1 abc Początki państwa polskiego  Wersja pdf. Początki państwa polskiego

Klasa 2 b Ostatni król elekcyjny  Wersja pdf. Ostatni król elekcyjny

Klasa 2 d Nowe potęgi europejskie  Wersja pdf. Nowe potęgi europejskie

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Notatki z 24 marca

Klasa 1 abc Pradzieje ziem polskich  Wersja pdf. Pradzieje ziem polskich

Klasa 2 b Rzeczpospolita za panowania Wettinów  Wersja pdf. Rzeczpospolita za panowania Wettinów

Klasa 2 d Oświecenie w Europie  Wersja pdf. Oświecenie w Europie

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Notatki z 13 marca

Klasa 1 abc Początki średniowiecza – co musisz umieć na sprawdzian  Wersja pdf. Początki średniowiecza – co musisz umieć na sprawdzian

Klasa 2 b Nowe potęgi europejskie  Wersja pdf. Nowe potęgi europejskie

Klasa 2 d Wiek wojen – Nacobezu  Wersja pdf. Wiek wojen – Nacobezu

Posted in Uncategorized | Leave a comment