Notatki z 30 stycznia

Klasa 7 ab

Organizacje niepodległościowe na początku XX wieku  Wersja pdf. Organizacje niepodległościowe na początku XX wieku

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Notatki z 26 stycznia

Klasa 7 ab

Nowe ruchy polityczne na ziemiach polskich  Wersja pdf. Nowe ruchy polityczne na ziemiach polskich

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Notatki z 23 stycznia

Klasa 7 ab

Rozwój gospodarczy ziem polskich  Wersja pdf. Rozwój gospodarczy ziem polskich

Klasa 2 ga

Pierwsi królowie elekcyjni  Wersja pdf. Pierwsi królowie elekcyjni

Sprawdzian 30 stycznia 2018 (wtorek) – poniżej Nacobezu:

Rzeczpospolita w XVI wieku – NACOBEZU  Wersja pdf. Rzeczpospolita w XVI wieku – NACOBEZU

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Notatki z 19 stycznia

Klasa 2 ga

Kraj wielu wyznań  Wersja pdf. Kraj wielu wyznań

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Notatki z 16 stycznia

Klasa 7 ab

Przewodnik po XIX-wiecznym Poznaniu

Klasa 2 ga

Kultura polskiego odrodzenia  Wersja pdf. Kultura polskiego odrodzenia

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Notatki z 12 stycznia

Klasa 7 ab

W zaborze pruskim i austriackim  Wersja pdf. W zaborze pruskim i austriackim

We wtorek (16 stycznia) kartkówka z dwóch ostatnich tematów (notatki plus podręcznik)

Klasa 2 ga

Czasy Zygmunta Starego  Wersja pdf. Czasy Zygmunta Starego

Rzeczpospolita Obojga Narodów  Wersja pdf. Rzeczpospolita Obojga Narodów

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Notatki z 5 stycznia

Klasa 7 ab

Represje po powstaniu styczniowym  Wersja pdf. Represje po powstaniu styczniowym

Klasa 2 ga

Początki demokracji szlacheckiej  Wersja pdf. Początki demokracji szlacheckiej

Rozwój gospodarczy Polski  Wersja pdf. Rozwój gospodarczy Polski

Posted in Uncategorized | Leave a comment